Polecamy: ING Bank Śląski - konto z idealną aplikacją mobilną, sprawdź | Open Finance - porównanie kredytów mieszkaniowych wrzesień 2021, zapytaj | Expander - ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2021, zapytaj | Provident.pl - szybka pożyczka bez wychodzenia z domu, sprawdź | Notus Finanse - tania pożyczka hipoteczna od 20 000 zł, zapytaj
PKO Bank Polski Mieszkamy na swoim

Zwolnienie z pracy, a ubezpieczenie zdrowotne

9 lipca 2016

Polskie prawo stanowi, iż prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej mają osoby, które objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Wśród osób, od których odprowadzane są składki na to ubezpieczenie są między innymi pracownicy etatowi. Co w przypadku, gdy zostaje rozwiązana umowa o pracę? Czy tracimy prawo do bezpłatnych porad medycznych i leczenia?

Ustawodawca przewidział okres ochronny dla takich osób. Z chwilą ustania takiego ubezpieczenia osoby, za które dotychczas odprowadzane były składki na ubezpieczenie, mogą korzystać przez 30 kolejnych dni z prawa do bezpłatnej opieki. Czas ten ma wystarczyć na dokonanie innych czynności, takich jak zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, czy znalezienie innej pracy, uprawniających do bezpłatnego leczenia (nowy tytuł ubezpieczeń i podleganie).

30 dni

Data, od jakiej liczy się 30-dniowy okres ochrony wyznaczona jest od dnia ustania tytułu do ubezpieczeń. W przypadku pracownika zaczyna bieg od dnia następnego po dacie zwolnienia, dla osób prowadzących działalność od dnia zaprzestania jej wykonywania, czy likwidacji. Taki sam schemat obowiązuje osoby, które przebywają na urlopie bezpłatnym, osób bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej czy śmierci głównego ubezpieczonego, o ile zgłaszał do ubezpieczenia członków swojej rodziny.

Jak odzyskać status ubezpieczonego?

W przypadku ustania zatrudnienia każdy, który ma ochotę podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Aby ubezpieczenie działało nie ma znaczenia, czy będzie miała ta osoba ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czy nie. Z chwilą podjęcia zatrudnienia czy rozpoczęcia działalności ubezpieczeniu nadaje się bieg od dnia rozpoczęcia zatrudnienia/działalności itp.

Ubezpieczenie dobrowolne

Każdy, kto nie ma możliwości skorzystać z form obowiązkowego ubezpieczenia może zgłosić się w Oddziale NFZ i wnosić o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Warunek to jedynie zamieszkiwanie na terytorium RP. Takie ubezpieczenie kosztuje, a jego cena ustalana jest od kwoty przeciętnego wynagrodzenia włącznie z wypłatami z zysku z poprzednie kwartału. Od kwietnia do czerwca 2016 r. składka nie może być niższa niż 378,17 zł.

Filed in: Encyklopedia

Możliwość komentowania została wyłączona

Wróć na górę