Polecamy: ING Bank Śląski - konto z idealną aplikacją mobilną, sprawdź | Open Finance - porównanie kredytów mieszkaniowych marzec 2018, zapytaj | Expander - ranking kredytów hipotecznych marzec 2018, zapytaj | Provident.pl - szybka pożyczka bez wychodzenia z domu, sprawdź | Dom Kredytowy Notus - tania pożyczka hipoteczna od 20 000 zł, zapytaj
PKO Bank Polski Mieszkamy na swoim

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Iloan.pl
(dalej „Regulamin”)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu iloan.pl, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych. Regulamin ma także zastosowanie do wszystkich serwisów partnerskich gdzie serwis udostępniany jest na podstawie umów o współpracy, w tym zlokalizowanych w domenach: banki.iloan.pl, finanse.iloan.pl.

2. Serwis iloan.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma „ALTBERGER” – Jacek Grudniewski, ul. Gminna 6F, 42-221 Częstochowa, NIP: 9491603289, Regon: 240339215.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi korzystającemu z portalu iloan.pl nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym, szydzącym, obrażającym innych użytkowników lub instytucje finansowe.

4. Korzystając ze stron serwisu iloan.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie iloan.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek zakładem ubezpieczeń lub bankiem, dostawcą dostępu do Internetu, sprzedawcą energii elektrycznej lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie iloan.pl.

6. Redakcja serwisu iloan.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić aktualność, zupełność, i dokładność przedstawianych informacji, jednakże może się zdarzyć, że część przedstawionych informacji straci ważność ze względu na zmianę, wygaśnięcie oferty lub promocji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie przedstawianych informacji. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez Podmioty współpracujące oraz inne podmioty.

7. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane.

8. Serwis iloan.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych banki.edeluxe.pl, należącego do Money.pl Sp. z o.o. oraz finanse.edeluxe.pl, należącego do Bankier.pl SA. iloan.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach w tych subdomenach.

9. Serwis iloan.pl nie przetwarza danych osobowych wypełnianych w formularzach. Przy każdym z formularzy klient ma obowiązek zapoznać się z polityką prywatności instytucji, której formularz wypełnia.

10. Serwis iloan.pl zastrzega, że może używać mechanizmu „ciasteczek cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.

11. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu iloan.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

12. Użytkownik może korzystać z serwisu iloan.pl tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie iloan.pl w celu prowadzenia działalności komercyjnej.

13. iloan.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu iloan.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

14. iloan.pl zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie iloan.pl przez czas nieoznaczony.

15. Wszelkie informacje publikowane w serwisie iloan.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

16. Nie odpowiadamy za szkody, które byłyby następstwem lub byłyby związane z korzystaniem lub nieumiejętnym korzystaniem z zawartości serwisu iloan.pl. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych podmiotów, z którymi zawarto umowy za pośrednictwem lub na podstawie informacji uzyskanych w serwisie iloan.pl.

17. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu iloan.pl pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. iloan.pl nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym iloan.pl podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.

18. iloan.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie, ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników.

19. iloan.pl zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

20. Wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność serwisu iloan.pl i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych; dotyczy to także kopiowania i udostępniania na innych stronach internetowych.

21. iloan.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w serwisie i są doręczane Użytkownikom poprzez ich zamieszczenie na wybranej podstronie. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu iloan.pl po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.

22. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.

Wróć na górę