Polecamy: ING Bank Śląski - konto z idealną aplikacją mobilną, sprawdź | Open Finance - porównanie kredytów mieszkaniowych wrzesień 2021, zapytaj | Expander - ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2021, zapytaj | Provident.pl - szybka pożyczka bez wychodzenia z domu, sprawdź | Notus Finanse - tania pożyczka hipoteczna od 20 000 zł, zapytaj
PKO Bank Polski Mieszkamy na swoim

Alimenty! Co robić, gdy rodzic nie płaci na dziecko?

8 maja 2016

Zaległości alimentacyjne w Polsce sięgają obecnie prawie 5 miliardów złotych. Podatnicy „dokładają” do utrzymania dzieci uprawnionych do alimentów prawie miliard. Niestety ściągalność tego typu zobowiązań jest na bardzo niskim poziomie. Dzieje się tak dlatego, że wielu rodziców, na których obowiązek alimentacyjny ciąży (zwykle są to ojcowie) świadomie unika płacenia nawet niewielkich kwot przyznanych przez sądy, ucieka zagranice, bądź wyzbywa się majątku, z jakiego komornik sądowy mógłby prowadzić egzekucję należności. Istnieje kilka metod „motywujących” do wpłat, jak np. wpis do rejestru dłużników, czy sankcje karne.
Alimenty zwykle ustalają między sobą rodzice. Najczęściej sprawy takie ustalane są przed sądem, który wymierzając wysokości alimentów, biorą głównie pod uwagę faktyczne koszty utrzymania dziecka i możliwości finansowe, majątek i zarobki pozwanego.

Co można zrobi, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego?

Jeśli pojawią się problemy warto skierować wniosek o egzekucję do komornika sądowego. Ma on podstawę do wszczęcia postępowania w oparciu o tytuł wykonawczy z nadaną sądową klauzulą wykonalności (wyrok sądu). We wniosku można wskazać, z jakich składników majątku ma on prowadzić egzekucję (o ile znamy takie składniki). Jeśli nie znamy, komornika ustali możliwości ściągania należności. Zwykle po pewnym czasie komornicy wpisują dłużnika do rejestrów, które niewątpliwie mogą mieć wpływ na ocenę, np. przez banki i instytucje, dłużnik i np. dzięki tej wiedzy odmówić przyznania kredytu, zakupu ratalnego czy przedstawić prawdziwy obraz dłużnika w oczach kontrahentów. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, jeśli nie uda się wyegzekwować zaległych kwot komornik uznaje egzekucję za bezskuteczną. Wydaje wówczas zaświadczenie, które uprawnia nas do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia przez ośrodki pomocy społeczne z tzw. Funduszu Alimentacyjnego. Niestety w tej sytuacji pod uwagę brane jest nie tylko bezskuteczna egzekucja, ale i dochody osoby wnoszącej w imieniu dziecka o wypłatę alimentów z funduszu. Warto podkreślić, że nawet jeśli sąd przyznał wysoką kwotę alimentów, MOPS/GOPS nie wypłaci więcej niż 500 zł na dziecko.

W przypadku uporczywie uchylających się w płaceniu zasądzonych alimentów istnieje także możliwość przeniesienia obowiązku na, np. dziadków Warunkiem podstawowym jest zupełny brak możliwości sprostania obowiązkom utrzymania dziecka przez rodzica (przepis art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że „gdy nie ma osoby zobowiązanej do alimentacji w bliższej kolejności, osoba zobowiązana nie jest w stanie uczynić obowiązku z uwagi na np. stan zdrowia, brak majątku, uzyskanie od niej środków jest niemożliwe albo utrudnione”. Inna forma straszaka może być wykorzystanie zapisów art. 209 par. 1 kodeksu karnego, mówiący o tym, że „kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku opieki poprzez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Czy alimenty się przedawniają?

Teoretycznie po upływie 3 lat, jednak w praktyce rzadko. Postępowanie egzekucyjne zapobiega przedawnieniu, a prawo dzieci do świadczenia traktowane jest w sposób szczególny.

Warto zaznaczyć, że jeśli prawa rodzicielskie nie są sądownie ograniczone, pozbawione, lub orzeczony zakaz zbliżania się itd. fakt niepłacenia przez zobowiązanego rodzica alimentów nie może stanowić podstaw do ograniczania kontaktów z dzieckiem.

Filed in: Encyklopedia

Możliwość komentowania została wyłączona

Wróć na górę